Liceul Teoretic "Meşterul Manole" Ultimele ştiri

eTwinning împlineşte 10 ani !

În cinstea acestei aniversări, pregătim o gamă variată de activităţi speciale.

Ziua Internaţională a Cărţii!

Elevii claselor a V-a au participat la un "Maraton de Lectură", organizat în incinta bibliotecii liceului.

ZIUA UŞILOR DESCHISE

Joi, 30 aprilie 2015, în incinta Liceului Teoretic "Meşterul Manole"-ZIUA UŞILOR DESCHISE.

 Legătura cu administraţia


 Catedre metodice:

 1. Limba română şi istorie - 11
 2. Ştiinţe exacte şi geografie - 9
 3. Arte/ tehnologii/sport - 4
 4. Lb. străină şi limba rusă - 6
 5. Învăţămîntul primar - 10
 6. Catedra diriginţilor - 25

 Viziuni pentru semestrul II

 1. Suportul metodic propus de Cabinetul Metodic, Căuşeni să se studieze şi să se implementeze de către toate cadrele didactice din liceu.
 2. Teoriile pedagogice şi situaţiile practice studiate în cadrul activităţilor, întrunirilor metodice republicane, raionale, la nivel de instituţie să se valorifice pe deplin în cadrul demersului didactic.
 3. Cadrele didactice să propună pentru acasă subiecte eficiente, respectînd volumul, complexitatea, dozarea, caracterul, diferenţierea şi individualizarea acestora în dependenţă de nivel de dezvoltare al fiecărui grup de elevi.
 4. Studierea şi implementarea formelor de activitate(diferenţiere, individualizare) în scopul realizării unui demers didactic centrat pe elev.
 5. Să se ţină cont şi de al IV-a obiectiv general, realizarea educaţiei incluzive, individualizată şi diferenţiată a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 6. Selectarea şi implementarea tehnicilor LSDGC pentru ameliorarea comunicării didactice.
 7. Realizarea etapelor metodologice de formare/dezvoltare a competenţelor de la procesul de cunoaştere şi aplicare la cel de integrare.
 8. Să se realizeze la nivel înalt etapele metodologice Reflecţia şi Extinderea.
 9. Implemenatarea eficientă a tehnicilor de evaluare, tendinţă de obţinere a rezulatelor scontate şi evidenţa colectivă a feed-backu-lui.
 10. Acordarea atenţiei cuvenite diferenţierii procesului educaţional, lucru cu elevii dotaţi.
 11. Implementarea Fişei de evaluare a competenţelor/subcompetenţelor elevilor.
 12. Asigurarea ştiinţifico-metodică a atestării cadrului didactic.

 Din partea elevilor