Liceul Teoretic "Meşterul Manole" Ultimele ştiri

eTwinning împlineşte 10 ani !

În cinstea acestei aniversări, pregătim o gamă variată de activităţi speciale.

Ziua Internaţională a Cărţii!

Elevii claselor a V-a au participat la un "Maraton de Lectură", organizat în incinta bibliotecii liceului.

ZIUA UŞILOR DESCHISE

Joi, 30 aprilie 2015, în incinta Liceului Teoretic "Meşterul Manole"-ZIUA UŞILOR DESCHISE.

 Legătura cu administraţia


 Interviu cu psihologul liceului

Obiectivul major al serviciului psihologic constă în asigurarea sănătăţii psihice a elevilor contribuirea la dezvoltarea lor armonioasă,formarea personalităţii creative, responsabile şi capabile să se autoperfecţioneze, să înveţe conştient şi să aplice cunoştinţele in viaţă.
Viaţa profesională a psihologului rezidă în mişcarea permanentă de la necunoaştere spre cunoaştere,în formarea unui mod deosebit de gîndire şi chear de viaţă.Cultura psihologică reprezintă grija de propria sănătate psihică adică capacitatea de a face faţă crizelor psihologice şi de a ajuta persoanele apropiate.Aceste sarcini psihologul le realizează prin activităţile de bază psihoprofilaxia,psihodiagnoza, psihocorecţia,psihoconsilierea şi orientarea profesională.

 Impactul eTwinning asupra dezvoltării educaţiei incluzive

Educaţia incluzivă prinde contur tot mai accentuat în Republica Moldova, pe măsură ce instituţiile de învăţămînt înfiinţează Centre de Resurse pentru Educaţia Incluzivă şi angajează cadre didactice de sprijin pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. în contextul implementării noilor prevederi ale Codului Educaţiei şi Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive, devine din ce în ce mai necesară centrarea pe responsabilizarea cadrelor didactice, pe formarea priceperilor, aptitudinilor şi cunoştinţelor în afara curriculei oficiale, iar învăţarea permanentă a devenit o condiţie necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale şi informaţionale ale sistemului educaţional mereu în schimbare.
ETWINNING oferă toate resursele informaţionale pentru această învăţare permanentă: schimb de experienţă, activităţi de formare profesională, webinare, conferinţe şi un "ocean" de instrumente web, utile pentru fiecare e-Twinner, dar şi pentru activitatea zilnică a unui cadru didactic. Seminarul online "Outcomes-based learning environments within eTwinning", moderat de Daniela Aghir, a reunit 160 de participanţi din diferite ţări europene şi a constituit o deosebită ocazie de a discuta cu profesorii din diferite colţuri ale Europei despre sarcini de învăţare, evaluare, curriculum etc., avînd drept mediu de comunicare - aplicaţiile multimedia şi instrumentele web. Proiectele ETWINNING creează un univers special de activităţi de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor elevilor, de dezvoltare a libertăţii şi independenţei persoanei. Prin intermediul proiectului educaţional "International Calendar of Celebrations 2015", am încurajat copiii cu cerinţe educaţionale speciale să confecţioneze, pentru fiecare sărbătoare din calendar, cărţi poştale, felicitări şi suvenire hand-made. Aceste activităţi ocupaţionale au urmărit mai multe obiective:
  • dezvoltarea personală, socializarea şi independenţa copilului cu cerinţe educaţionale speciale;
  • înlăturarea unor deficienţe de învăţare şi tulburări de comportament prin creşterea performanţelor în asimilarea principalelor elemente de limbaj plastic, deseori mai accesibil acestor copii decît comunicarea verbală;
  • dezvoltarea atenţiei şi formarea capacităţilor pentru muncă şi artă;
  • stabilirea relaţiilor cu alte persoane, renaşterea speranţei şi încrederii în sine şi în ceilalţi;
  • diminuarea complexelor de inferioritate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Aprecierea felicitărilor şi calendarului creat îi face să se simtă utili în comunitatea din care fac parte.
  • dezvoltarea armonioasă a copiilor şi menţinerea sănătăţii generale prin exersarea motricităţii fine a mîinilor şi a gesturilor simple.
Importanţa succesului proiectelor eTwinning rezidă în efectele pe care acestea le are asupra copilului: dezvoltarea libertăţii de expresie şi ameliorarea imaginii de sine a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. ETWINNING oferă un impuls pentru diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între şcolile incluzive, stimulînd dezvoltarea simţului estetic, etic şi social al copiilor, şi conştientizarea nevoii de frumos în viaţa şi activitatea de zi cu zi a copilului cu cerinşe educaţionale.