Liceul Teoretic "Meşterul Manole" Link-uri utile

 Legătura cu administraţia


 Statutul instituţiei

DISPOZIŢII GENERALE

  • 1.1 Instituţia Publică Liceul Teoretic "MeşterulManole" din s.Sălcuţa, r.Căuşeni, Republica Moldova, în continuare - "Instituţie", este o instituţie apolitică, nonprofit.
  • 1.2 Denumirea completă: Liceul Teoretic "MeşterulManole" din s.Sălcuţa, r.Căuşeni, Republica Moldova, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Liceul Teoretic "Meşterul Manole" ,
  • 1.3 Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, Legea învăţămîntului, Hotărîrile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi pe baza deciziilor Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Primăriei Chişinău, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi Statutul instituţiei.
  • 1.4 Instituţia dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont trezorerial, în lei şi în valută, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
  • 1.5 Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.
  • 1.6 Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.
  • 1.7 în instituţie sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.
  • 1.8 Fondatorul instituţiei: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
  • 1.9 Instituţia îşi are sediu la adresa: MD 7323, Republica Moldova, raionul Căuşeni, satul Sălcuţa, str. Pavel Creangă, 46;